Usluge

Elder women with nurse

24 časovna njega

Medicinska njega u našem domu pruža se kroz 24 satnu njegu i nadzor od strane medicinskog osoblja (med. sestre, tehničari i njegovatelji) prema uputama i pod nadzorom liječnika (spec. interne medicine, spec. neuropsihijatrije).


Korisnici imaju na raspolaganju SOS signal (panik tipka) za pozive iz svojih soba koji su povezani sa monitorom u sobi medicinskog osoblja. Ovisno o potrebama korisnika organiziraju se pregledi kod liječnika specijaliste.

Elder couple huging

Rehabilitacija

“Nedostatak aktivnosti uništava dobru kondiciju svakog ljudskog bića, dok kretanje i metodičke fizičke vježbe je čuvaju i održavaju.” – Platon “Ako bismo svakom pojedincu mogli odrediti odgovarjaću količinu hrane i vježbi, ni previše, ni premalo, pronašli bi najsigurniji put do zdravlja.” – Hipokrat


Fizikalna terapija je grana medicine koja proučava biološko djelovanje pojedinih oblika fizikalne energije i njihovu primjenu u dijagnostici, liječenju, prevenciji i rehabilitaciji bolesti, ozljeda i prirođenih mana. Koristi se u tretmanu velikog niza bolesti od jednostavnih poremećaja pokretljivosti do složenih kognitivnih poremećaja. Cilj fizikalne terapije kod starijih osoba je motivisati osobe na redovne tjelesne aktivnosti.

Elder person eating

Prilagođena ishrana

U nasoj ustanovi posebna pažnja je posvećena ishrani, kvalitetu i vrsti. Ishrana je prilagođena potrebama i zeljama svakog korisnika pojedinčano i bazira se na domaćoj kuhinji. Svakodnevno se kupuju svježe namirnice od kojih naše kuharice prave ukusna i zdrava jela. U svakodnevnu ishranu ulaze zdrave namirnice, voće i povrće i zdrava kuvana hrana prilagođena korisnicima naše ustanove. Pravilna i izbalansirana ishrana je važna u svakoj životnoj dobi, a kako su u starijoj životnoj dobi zdravstveni problemi i nedostatak fizičke aktivnosti česti, planiranju ishrane se mora posvetiti posebna pažnja.


Pored redovnih obroka, doručka, ručka i večere, tu je i užina. Obroci u domu se služe u restoranu ,a ukoliko je potrebno, nekim korisnicima koji su nepokretni, u sobama, gdje se posvećuje dovoljno pažnje i vremena, da korisnik pojede taj obrok.

Nursing home facility

Vrhunski smještaj

Ovo je prvi vid ovakve ustanove na regiji. Naša ustanova je idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica, te svih ostalih kojima je potrebna pažnja, njega i pomoć trećih lica. Visokokvalitetni uslovi boravka, uređeni prostori po najvišim standardima, omogućavaju svim našim korisnicima bezbjedno stanovanje i kvalitetnu njegu. Hotelske usluge na bazi punog pansiona pružaju nesvakidašnju priliku oporavka i unapređenja fizičkog i psihičkog zdravlja korisnika. Dom je prilagođen najhumanijim uslovima života, pruža njegu, sigurnost i toplinu Vašeg sopstvenog doma, u šta će Vas brzo uvjeriti ljubazno i prijatno visoko kvalifikovano osoblje.


Na 2500 m2 prostora, smješteno je 37 savremeno opremljnih apartmana sa posebnim kupatilima i balkonima, savremena kuhinja, restoran, prostor za rehabilitaciju, ambulanta, stilski opremljen dnevni boravak i estetski uređeno dvorište koje se prostire na površini od 4500 m2.

Elder person having a meal

Medicinski nadzor

Naša ustanova “Zlatni Lug” angažuje stručno i specijalizovano osoblje koje brine o zdravlju svojih korisnika. Medicinska njega i pomoć je svakodnevno na raspolaganju svim našim korisnicima. Stručno i specijalizovano osoblje 24h brine o našim korisnicima. Pružaju se i prate usluge mjerenja krvnog pritiska, šećera, tjelesne temperature, EKG-a, plasiranje i sprovođenje medikamentne terapije (unosa ljekova), davanja infuzije, obrade dekubitalnih rana, plasiranje katera, itd.


Za sve specijalističke usluge, uz nadzor domskog ljekara i medicinskog osoblja, organizuju se pozivi ljekara specijalista ili transport do zdravstvenih ustanova ukoliko je indikovano. U slučaju medicinske indikacije dom ima vlastito sanitetsko vozilo i omogućuje prevoz do odgovarajućih zdravstvenih ustanova.

Elder women and a nurse

Socijalna zaštita

Kroz individualno savjetovanje ili grupne aktivnosti koje provodi socijalna radnica ustanove korisnicima se pruža stručna pomoć u prilagodbi na nove životne uslove, prevladavanju ličnih poteškoća ili očuvanju preostalih funkcionalnih sposobnosti. Organizovanjem psihoedukativnih radionica ili tematskih predavanja korisnici se osnažuju za brigu o vlastitom zdravlju, njegovanju porodičnih odnosa i socijalnih veza, vlastitim pravima i mogućnostima socijalne zaštite starijih osoba ili drugim pitanjima od značaja za njihovu kvalitetu života.


Uključivanjem u različite radno-okupacijske i kulturno-zabavne sadržaje korisnici imaju mogućnost međusobnog povezivanja i druženja čime se značajno smanjuje problem osamljenosti koji prati starenje i starost. Svaki korisnik ima pravo izbora ponuđenih aktivnosti prema vlastitim potrebama, sklonostima i mogućnostima, a uloga socijalnog radnika je da ih motivira na ucestvovanje i aktivno provođenje slobodnog vremena.

Imate pitanja?

U našoj ustanovi vizita je moguća u bilo kom trenutku, jer to je i garant porodici korisnika da je usluga na najvišem nivou u svakom trenutku. Možete nas pozvati i dobiti sve informacije koje vas zanimaju.

+387 53 351 333

LUG 1, 7440 DERVENTA