socijalna zaštita

„Čovjek nikada nije star da si postavi novi cilj ili da sanja novi san.“- Les Brown

Socijalna zaštita je društvena djelatnost koja ima za cilj da pruži zaštitu licu u stanju socijalne potrebe. Jedan od segmenata socijalne zaštite je i zaštita starih lica. Često stare osobe nisu u stanju da same obave poslove vezane za osnovne životne potrebe, a porodica i okruženje nisu u mogućnosti da im pomognu. U takvi slučajevima smještaj u dom je idealno rešenje .
Demografske projekcije o starenju stanovništva u budućnosti kao i ograničeni resursi društvene zajednice nameću potrebu za novim strateškim pristupom u praksi, kojim će se vratiti prvobitna, suštinska uloga i značaj ne samo porodice u podršci njenim starijim članovima, već i veća uloga socijalne zajednice, posebno u razvoju međugeneracijske solidarnosti.
Priikom i tokom smještaja socijalna radnica Doma procjenjuje potrebe korisnika. U saradnji s korisnikom, njegovom porodicom i drugim članovima stručnog tima dogovaraju opseg usluge i oblik stručnog rada s korisnikom i vode ih kroz taj proces.


Kroz individualno savjetovanje ili grupne aktivnosti koje provodi socijalna radnica ustanove korisnicima se pruža stručna pomoć u prilagodbi na nove životne uslove, prevladavanju licnih poteškoća ili očuvanju preostalih funkcionalnih sposobnosti. Organizovanjem psihoedukativnih radionica ili tematskih predavanja korisnici se osnažuju za brigu o vlastitom zdravlju, njegovanju porodicnih odnosa i socijalnih veza, vlastitim pravima i mogućnostima socijalne zaštite starijih osoba ili drugim pitanjima od značaja za njihovu kvalitetu života.

Uključivanjem u različite radno-okupacijske i kulturno-zabavne sadržaje korisnici imaju mogućnost međusobnog povezivanja i druženja čime se značajno smanjuje problem osamljenosti koji prati starenje i starost.
Svaki korisnik ima pravo izbora ponuđenih aktivnosti prema vlastitim potrebama, sklonostima i mogućnostima, a uloga socijalnog radnika je da ih motivira na ucestvovanje i aktivno provođenje slobodnog vremena.
Za starije osobe važno je da rade na očuvanju svog psihičkog i fizičkog zdravlja, da budu angažovane u kognitivnom i tjelesnom smislu, da imaju zadovoljavajuću socijalnu podršku u okviru porodice i u grupi svojih vršnjaka. Stariji ljudi, odlaskom u penziju dobijaju slobodno vrijeme koje mogu iskoristiti za druženja, hobije, vrijeme sa unucima, učenje novih vještina itd.

Takođe, stariji ljudi imaju razvojne zadatke prilagođavanja na: odlazak u penziju, opadanje vitalnih funkcija, suočavanje sa smrću supružnika i, na kraju, suočavanje sa sopstvenom smrću. Zato je važno da stariji ljudi imaju podršku dok se součavaju sa prelaznim periodima svoga života i razvojnim krizama, jer je mudrost, smirenost i iskustvo posljedica njihovog uspješnog razrješenja

Socijalni rad sa starima mora biti protkan i ispunjen sa mnogo ljubavi, strpljenja, razumevanja, kao i sa dosta napora kako bi stara osoba shvatila da je i dalje uvažena i poštovana ličnost.