rehabilitacija


“Nedostatak aktivnosti uništava dobru kondiciju svakog ljudskog bića, dok kretanje i metodičke fizičke vježbe je čuvaju i održavaju.” – Platon
“Ako bismo svakom pojedincu mogli odrediti odgovarjaću količinu hrane i vježbi, ni previše, ni premalo, pronašli bi najsigurniji put do zdravlja.” – Hipokrat

Fizikalna terapija je grana medicine koja proučava biološko djelovanje pojedinih oblika fizikalne energije i njihovu primjenu u dijagnostici, liječenju, prevenciji i rehabilitaciji bolesti, ozljeda i prirođenih mana. Koristi se u tretmanu velikog niza bolesti od jednostavnih poremećaja pokretljivosti do složenih kognitivnih poremećaja. Cilj fizikalne terapije kod starijih osoba je motivisati osobe na redovne tjelesne aktivnosti.